•    Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-19:00

  •    Σάββατο : 09:00-14:00

  •    Monday - Friday 09:00-19:00

  •    Saturday : 09:00-14:00

βρείτε μας στον χάρτη - Find us on the map

Enter your address below to get directions to our Centre 

 

Send your comments and your questions by filling in the form below

WE WILL REPLY AS QUICLY AS POSSIBLE

Your message was successfully sent!