ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πέλλαπαις‚ 2
2057 - Στρόβολος

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Το κρίσιμο παθολογικό γεγονός στη Νόσο των Δυτών είναι ο σχηματισμός φυσαλίδων στο αίμα ή/και στους ιστούς, προερχόμενες από το άζωτο, όταν αυτό διαλυθεί σε ικανοποιητικές στα υγρά του σώματος.

Εμφάνιση της νόσου μετά την ανάδυση

50% - εντός 30 λεπτών

85% - εντός 1 ώρας

95% - εντός 3 ωρών

1% - > 12 ώρες

* Eχουν αναφερθεί περιστατικά ακόμη και μετά από 24h

Σύμπτώματα

Ηπια νόσος

  • Μυοσκελετικός πόνος

  • Απόφραξη λεμφικών αγγείων από φυσαλίδες

  • Κνησμός με ή χωρίς απολεπιστικό εξάνθημα η σχηματισμός ερυθήματος συνήθως στη ράχη ή στο στήθος, που συνοδεύεται από γραμμοειδή προφυρόχροα εντυπώματα (Μarbling)

Μέτρια -> Σοβαρή

Βαριές εκδηλώσεις που μπορεί να καταλήξουν σε θάνατο ή μόνιμη αναπηρία.

Πνευμονική μορφή της Νόσου(Chokes).

  • Οπισθοστερνικός πόνος, καυστικού χαρακτήρα, προοδευτικά αυξανόμενης έντασης, αρχικά αισθητός μόνο κατά το βήχα.

    Αργότερα παρουσιάζεται τόσο κατά την εισπνοή όσο και κατά την εκπνοή.

  • Βήχας, αρχικά διαλείπων, στη συνέχεια ομως οι παροξυσμοί του βήχα γίνονται έντονοι.

  • Αυξανόμενη δύσπνοια και αναπνευστική δυσπραγία

"Είναι θανατηφόρος αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα"

Νευρολογική μορφή - Νωτιαίος μυελός

  • Αισθητικές διαταραχές στα κάτω άκρα με προοδευτική εγκατάσταση μυϊκής αδυναμίας που εξελίσσεται σε παραπάρεση ή παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές (κατακράτηση ούρων)

Νόσος Δυτών Τύπου Έσω Ωτός (Staggers)

Η προσβολή αφορά το κοχλία και την αίθουσα με συμπτωματολογία: Eμβοές, μείωση της ακοής, ίλιγγο, ναυτία, έμετο και αταξία

Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί σε βαρότραυμα πνευμόνων και τα συμπτώματα, η κλινική εμφάνιση και
η βαρύτητα ποικίλουν ανάλογα με το σημείο εμβολής.

Ο εγκέφαλος προσβάλλεται συχνότερα (εμβολή εγκεφάλου) και ποικιλία νευρολογικών σημείων μπορεί να εμφανισθούν.

Κλινικές εκδηλώσεις

 Διαταραχές συνείδησης μέχρι απώλεια συνειδήσεως

  Απώλεια ισορροπίας

  Απώλεια συντονισμού

  Διαταραχές κρανιακών νεύρων

 Μυϊκή αδυναμία ή παράλυση

 Διαταραχές αισθητικότητας

 Απότομης έναρξης δύσπνοια και ανησυχία

 Παροδική καρδιοαγγειακή καταληξία

 Πνευμονικό οίδημα

 Καρδιακές αρρυθμίες

 Καρδιακή ανακοπή