ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πέλλαπαις‚ 2
2057 - Στρόβολος

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Αποτελούν πρόβλημα για την πλαστική χειρουργική και οφείλονται στην ανεπαρκή προμήθεια του μεταμοσχευμένου ιστού με οξυγόνο.

Παρουσιάζεται ποιο συχνά σε ασθενείς με αγειλογικά-κυκλοφοριακά προβλήματα ή σε ασθενείς που η γενική ή τοπική τους κατάσταση (Ανοσο-κατασταλμένοι ασθενείς) προκαλεί αμφιβολίες για την επιτυχία ενός μοσχεύματος .

Ένα μόσχευμα όταν τοποθετηθεί δεν θα προσλάβει οξυγόνο παρά μόνο όταν μέσα σε αυτό δημιουργηθούν τριχοειδή αγγεία.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 2 με 3 ημέρες.

Εάν η δημιουργία αυτών των τριχοειδών δεν γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα είναι πολύ πιθανό το μόσχευμα να μην επιβιώσει.

Ένα μόσχευμα όταν τοποθετηθεί δεν θα προσλάβει οξυγόνο παρά μόνο όταν μέσα σε αυτό δημιουργηθούν τριχοειδή αγγεία.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 2 με 3 ημέρες.

Εάν η δημιουργία αυτών των τριχοειδών δεν γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα είναι πολύ πιθανό το μόσχευμα να μην επιβιώσει.