Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εδώ που αρχίζει η επούλωση
NICOSIA HYPERBARIC
MEDICAL CENTER
Highest standards of customer service

ΟΡΙΣΜΟΣ

Τι είναι η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία

30 χρόνια εμπειρίας

Eίναι η χορήγηση Οξυγόνου, μέσω της αναπνοής, σε περιβάλλον με πίεση (P) μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής, μέσα σε ειδικούς, θαλάμους οι οποίοι ονομάζονται Υπερβαρικοί θάλαμοι.

Σκοπός της χορήγησης του Υπερβαρικού Οξυγόνου (Υβο) είναι η αποκατάσταση της οξυγόνωσης υποξικών περιοχών, στις οποίες η μεταφορά Οξυγόνου (Ο2), με τον συνήθη τρόπο (Hgb) δεν επαρκεί για την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και κυρίως για την λειτουργία των μηχανισμών άμυνας & επούλωσης.

      

Eίναι η χορήγηση Οξυγόνου, μέσω της αναπνοής, σε περιβάλλον με πίεση (P) μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής, μέσα σε ειδικούς, θαλάμους οι οποίοι ονομάζονται Υπερβαρικοί θάλαμοι.

Σκοπός της χορήγησης του Υπερβαρικού Οξυγόνου (Υβο) είναι η αποκατάσταση της οξυγόνωσης υποξικών περιοχών, στις οποίες η μεταφορά Οξυγόνου (Ο2), με τον συνήθη τρόπο (Hgb) δεν επαρκεί για την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και κυρίως για την λειτουργία των μηχανισμών άμυνας & επούλωσης.Πλεονεκτήματα Υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας

      
 • Aύξηση των επιπέδων Ο2 στους ιστούς.

  Και την αναστροφή της υποξία΄από το αυξημένο στο πλάσμα Οξυγόνο, την αύξηση του αριθμού των αιμοφόρων αγγείων λόγω της δημιουργίας νέων, αγγείων, και την επούλωση κατεστραμμένων αιμοφόρων αγγείωv.

 • Ελάττωση οιδημάτων (Αντιοιδηματική)

  Η ελάττωση των πάσης φύσεων τοπικών οιδήμάτων, ελαττώνει τον πόνο που τα συνοδεύει, και βελτιώνει την μικροκυκλοφορία στην περιοχή του οιδήματος.

 • Καταπολέμηση της φλεγμονής

  Το Υβο2 μειώνει σημαντικά τη φλεγμονώδη διαδικασία

  Η αρχική αντίδραση του σώματος σε οποιοδήποτε τραυματισμό περιλαμβάνει φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι η διαδικασία με την οποία κύτταρα όπως τα φαγοκύτταρα (λευκά αιμοσφαίρια) αποκτούν πρόσβαση στους κατεστραμμένους / τραυματισμένους ιστούς για την πρόληψη της λοίμωξης και για την έναρξη της επούλωσης.

  Η μειωμένη, όμως παροχή οξυγόνου επηρεάζει σημαντικά την φλεγμονώδη διαδικασία καθώς τα κύτταρα που εμπλέκονται σε αυτήν εξαρτώνται από το οξυγόνο.

  Εάν μειωθεί η παροχή οξυγόνου, η φλεγμονώδης διαδικασία και η επούλωση θα εξασθενίσουν.

  Η παροχή οξυγόνου υπό πίεση και η αύξηση της κυτταρικής ενέργειας τους, θα επαναφέρει την δραστηριότητά τους και θα επιταχύνει τον χρόνο της φλεγμονώδους διαδικασίας

 • Ενίσχυση της αντιμικροβιακής ικανότητας του οργανισμού

  Χωρίς οξυγόνο ή με μεγάλη έλλειψη οξυγόνου στον οργανισμό , η λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων, που είναι τα κύτταρα καταπολέμησης των λοιμώξεων, σταματά ή μειώνετε με αποτέλεσμα χρόνιες σοβαρές λοιμώξεις.

  Η μεγάλες ποσότητες οξυγόνου που παίρνει ο οργανισμός με την υπερβαρική οξυγονοθεραπεία θα δημιουργήσουν τις συνθήκες που απαιτούνται , έτσι που τα κύτταρα αυτά, να επαναρχίσουν την λειτουργία τους.

 • Αύξηση της παραγωγής οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών

  Οι οστεοβλάστες είναι τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό οστού και οι οστεοκλάστες είναι τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την επαναρρόφηση των οστών.

  Και τα δύο αυτά κύτταρα συνεργάζονται για να σχηματίσουν οστά και να ελέγξουν την ποσότητα του ιστού των οστών.

  Η λειτουργίας τους απαιτεί μεγάλες ποσότητες Ο2

  Σε καταστάσεις υποξίας οι δύο αυτές λειτουργίες εξασθενούν ή αναστέλλονται με αποτέλεσμα, κυρίως τα κατάγματα να μη επουλώνονται.

  Η παροχή αυξημένων ποσοτήτων οξυγόνου υπό πίεση, επιτρέπει την αυξημένη παραγωγή αυτών των κυττάρων και επομένως την αύξηση των πιθανοτήτων αποκατάστασης του κατάγματος.

Δες την διαφορά
 • Αύξηση τις ικανότητας για επούλωση

  Των χρόνιων προβληματικών τραυμάτων και κυρίως των Διαβητικών ποδιών .

  Τα τραύματα αυτά είναι κατά τεκμήρια υποξικά

  Πάσχουν δηλαδή από την έλλειψη Ο2, κυρίως στην περιοχή του τραύματος κάτι που θα κάνει την παραγωγή κολλαγόνου πολύ δύσκολη μέχρι αδύνατη.

  .Το κολλαγόνο που αναπτύσσεται από τους ινοβλάστες, αποτελεί τον συνδετικό ιστό αποκατάστασης ενός τραύματος και η σύνθεση του εξαρτάται από την παρουσία επαρκών ποσοτήτων οξυγόνου.

  Καθώς η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία αυξάνει σημαντικά το διαθέσιμο οξυγόνο στον οργανισμό , θα επιτρέψει στους ινοβλάστες να παράξουν τις ποσότητες που απαιτούνται για την επούλωση των τραυμάτων αυτών και της βλάβης των ιστών.

 • Δημιουργία νέων αγγείων (Αγγειογένεση)

  Κατά τη διάρκεια ενός τραυματισμού ή μίας βλάβης, η μικροκυκλοφορία και τα αιμοφόρα αγγεία αυτής της κυκλοφορίας (τριχοειδή αγγεία) είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία επούλωσης μέσω της παροχής θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου και την απομάκρυνση των ήδη καταστρεμμένων κυττάρων , έτσι ώστε τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την επούλωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς το έργο τους.

  Μεγάλη καταστροφή στην μικροκυκλοφορία θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην όλη διαδικασία

  Η αυξημένη παροχή οξυγόνου και η αυξημένη πίεση που χρησιμοποιείται για την παροχή οξυγόνου υπό πίεση είναι και οι δύο υπεύθυνες για τη διέγερση νέας τριχοειδούς ανάπτυξης και την επισκευή των υφιστάμενων τριχοειδών αγγείων.

 • Αύξηση της παραγωγής βλαστικών κυττάρων

  Η κινητοποίηση των βλαστικών κυττάρων μπορεί να ενεργοποιηθεί από μια ποικιλία ερεθισμάτων - συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών παραγόντων και των θεραπειών με υπερβαρικό οξυγόνο.

  Ενώ τα φάρμακα συνδέονται με πλήθος παρενεργειών, οι συνεδρίες υπερβαρικού οξυγόνου παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο τέτοιων επιδράσεων.

 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ

  Αναζωογονεί βελτιώνοντας την οξυγόνωση και την λειτουργία όλων των οργάνων

  Ενισχύει το μεταβολισμό και την ενέργεια

  Συντομεύει το χρόνο αποκατάστασης μετά από τραυματισμό / τραύμα, χειρουργική επέμβαση ή ακραία άσκηση
Πώς χορηγείται το Οξυγόνο υπό πίεση

1.Πόσο ασφαλής είναι η θεραπεία με Y Οξυγόνο;

Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη μορφή θεραπείας καλά ανεκτή από την πλειοψηφία των ασθενών άσχετα με την ηλικία αν φυσικά δεν υπάρχει κάποια από τις απόλυτες αντενδείξεις.

Όταν χορηγείται από προσοντούχο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι πολύ ασφαλής και το κυριότερο δεν παρουσιάζει απολύτως καμία παρενέργεια για τον οργανισμό.

Η θεραπεία πραγματοποιείται σε έναν μεγάλο θάλαμο (θάλαμος αποσυμπίεσης), ο οποίος μοιάζει με μεγάλη καμπίνα αεροπλάνου. Ο ασθενής εισέρχεται στο εσωτερικό του θαλάμου, κάθεται σε αναπαυτική πολυθρόνα. και εισπνέει το οξυγόνο υπό πίεση μέσα από ειδική μάσκα.

Εαν η κατάσταση του ασθενούς το απαιτεί, η θεραπεία μπορεί να γίνει και σε τροχήλατα αναπηρικά καθίσματα ή και φορεία.

Στην αρχή της θεραπείας μερικοί ασθενείς πιθανά νοιώσουν ένα αίσθημα " βουλώματος" στα αυτιά παρόμοιο που νοιώθει κάποιος όταν απογειώνεται ή προσγειώνετε με το αεροπλάνο, δηλαδή κάποια πίεση στα αυτιά.

Με την κατάλληλη τεχνική και την βοήθεια του συνοδού το αίσθημα αυτό ξεπερνιέται γρήγορα.

Στην συνέχεια οι ασθενείς μπορούν να καθίσουν αναπαυτικά στο κάθισμα τους ή αν απαιτείται να ξαπλώσουν και έχουν την δυνατότητα, να παρακολουθήσουν κάποια ταινία , να ακούσουν μουσική να διαβάσουν κάποιο βιβλίο ή απλά να κλείσουν τα μάτια και να χαλαρώσουν.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το είδος του θεραπευτικού σχήματα. Χρησιμοποιούνται διάφορα θεραπευτικά σχήματα ανάλογα με το περιστατικό και την βαρύτητα του.

Στις πλείστες των περιπτώσεων η θεραπεία εφαρμόζεται καθημερινά 5 φορές την εβδομάδα και διαρκεί από 1 μέχρι 1.5 ώρα.

Ο συνολικός αριθμός των θεραπειών εξαρτάται από το είδος του περιστατικού και την ανταπόκριση του ασθενή στην θεραπεία.

Η μόνη απόλυτη αντένδειξη είναι ο ενεργός πνευμοθώρακας (συγκέντρωση αέρα στον πνεύμονα).

Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός ιατρός υπερβαρικής ιατρικής θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα για τον ασθενή, και αυτός είναι αρμόδιος να αποφασίσει εάν θα πραγματοποιηθεί ή όχι η θεραπεία.

Πριν από την έναρξη της θεραπείας λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό και πραγματοποιείται η αναγκαία για κάθε περίπτωση κλινική εξέταση

Ερωτήσεις - Απορίες
Γνωρίστε την ομάδα μας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα της υπερβαρική οξυγονοθεραπείας και στην χρήση των θαλάμων, προσφέρουμε σιγουριά και υψηλά στάνταρ υπηρεσιών και ασφάλειας

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού
x
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookiesΑποδοχή    Περισσότερα.