Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΡΜΙΚΑ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΕΣ

30 χρόνια εμπειρίας

Ένα θερμικό έγκαυμα είναι ένας τραυματισμός που προκαλείται από θερμότητα ή φωτιά

Μία σοβαρή θερμική βλάβη είναι ένας από τους πιο καταστροφικούς, φυσικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί ένα άτομο.

Οι πιο συνηθισμένοι μηχανισμοί πρόκλησης εγκαυμάτων είναι οι φλόγες και το ζεμάτισμα.

Τα άνω άκρα, το κεφάλι και ο λαιμός είναι οι πιο κοινές, εμπλεκόμενες σε ένα έγκαυμα, περιοχές του σώματος.

Το θερμικό έγκαυμα είναι μία σύνθετη, καταστροφική βλάβη που χαρακτηρίζεται από μια ζώνη πήξης, και μια ευρύτερη περιοχή στάσης (στασιμότητα του αίματος ή άλλων υγρών) οριοθετούμενη από ερύθημα

Ακολουθεί γρήγορα ισχαιμική νέκρωση του ιστού συνοδευόμενη από απόφραξη των τριχοειδών και τον σχηματισμό θρόμβων στο επίπεδο της μικρο-κυκλοφορίας, κάτι που παρεμποδίζει τόσον το Οξυγόνο όσο και άλλα θρεπτικά συστατικά να φτάσουν στους τραυματισμένους ιστούς.

Η καταστροφή της μικροκυκλοφορίας, και η ελαττωμένη πρόσληψη οξυγόνου από τους τραυματισμένους ιστούς θα αυξήσει δραματικά τις πιθανότητες επιμόλυνσης τους.

      

Οι στόχοι της θεραπείας ενός σοβαρού εγκαύματος περιλαμβάνουν αρχικά την επιβίωση του ασθενούς και στην συνέχεια την ταχεία επούλωση των τραυμάτων, με όσον το δυνατόν επιπλοκές και λιγότερες ουλές

Το ιδανικό αποτέλεσμα θα πρέπει στοχεύει στην επαναφορά του εγκαυματία , στην προ του ατυχήματος ποιότητας της υγείας του αλλά και της ψυχολογικής του ευεξίας.

Η θεραπεία ενός εγκαύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει.

 • Την ελάττωση του οιδήματος.
 • Την ελάττωση του πόνου.
 • Την διατήρηση των οριακά ζωντανών ιστών.

 • Την προστασία της μικροκυκλοφορίας.

 • Την αποτροπή των λοιμώξεων

 • Την υποστήριξη της επούλωσης των πληγών είτε σε πρώτη φάση είτε μετά από τηνχειρουργική αφαίρεση των καταστρεμμένων ιστών και την τοποθέτηση μοσχευμάτων.

 • Την αποκατάσταση , στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της λειτουργικότητας και τις αισθητικότητας του τραυματισμένου μέρους του σώματος..
 1. Το υπερβαρικό οξυγόνο χρησιμοποιείται σαν υποστηρικτική θεραπεία στην κλασσική θεραπευτική αντιμετώπιση των εγκαυμάτων.

 2. Η θεραπεία θεωρείται ασφαλής ακόμη και για ασθενείς με σοβαρά και εκτεταμένα εγκαύματα.

Πλεονεκτήματα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

 • Καταπολεμά την βλάβη από επαναιμάτωση • Προάγει τον σχηματισμό νέων αγγείων • Προάγει τον σχηματισμό νέου ιστού • Ελέγχει τις λοιμώξεις • Ελαττώνει το οίδημα
Όταν χορηγηθεί εντός των πρώτων 48 έως 72 ωρών, μετά τη θερμική βλάβη, αυξάνει τον κορεσμό του οξυγόνου στο σώμα μέχρι και 12 φορέ κάτι που μπορεί να μετριάσει την βλάβη από την επαναιμάτωση και να αποτρέψει την πρόωρη καταστροφή ιστού πέρα από την αρχική περιοχή της βλάβης αλλά και να δώσει στο σώμα πρόσθετο οξυγόνο, έτσι που να φέρει την ήδη πληγείσα περιοχή "πίσω στη ζωή".

Πέρα από τις 72 ώρες, το Υβο2 βοηθά στην ανάπτυξη νέων ιστών, και την γένεση νέων αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που ενισχύει την επούλωση

Επιπλέον, μειώνει τη φλεγμονή του σώματος η οποία διαφορετικά θα επιβραδύνει τη διαδικασία επούλωσης και τέλος, προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο των μολύνσεων, αφού το οξυγόνο είναι το όπλο των λευκών αιμοσφαιρίων για τη θανάτωση των βακτηριδίων.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού