Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΣ
ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΕΣ

30 χρόνια εμπειρίας

Η αεριογόνος γάγγραινα, ή κλωστηριδιακή μυοσίτιδα ή μυονέκρωση, είναι μια σοβαρή και ραγδαία εξαπλούμενη λοίμωξη των μυών και των μαλακών ιστών η οποία μπορεί να απειλήσει τη ζωή σε ελάχιστες ώρες.

Τα βακτήρια που την προκαλούν, με συνηθέστερο το Clostridium perfringens, πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα σε περιβάλλον με χαμηλή πίεση οξυγόνου, όπως είναι οι ιστοί με φτωχή αιματική κυκλοφορία (απόφραξη ή καταστροφή των αγγείων) και παράγουν υγρά και δηλητηριώδη αέρια (τοξίνες) τα οποία φλεγμαίνουν προκαλώντας Μυοσίτιδα ή νεκρώνουν τους υγιείς ιστούς προκαλώντας Μυονέκρωση.

      

Μπορεί να προέρχονται από το έντερο, από μολυσμένα τρόφιμα, χειρουργικές τομές, από περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης , ή μπορεί να ευρίσκονται στο έδαφος μολύνοντας τραύματα και κατάγματα οστών.

Η θεραπεία θα πρέπει να στοχεύει στην όσο το δυνατό πιο γρήγορη αναστολή της παραγωγής των τοξινών και στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ελάττωση του πολλαπλασιασμού των μικροβίων που την παράγουν κάτι που θα αυξήσει τις πιθανότητες των ιστών για επιβίωση, και θα ελαττώσει τις πιθανότητες απώλειας ιστού, ακρωτηριασμού.

Γάγγραινα Fournier

Eίναι μια σπάνια, προοδευτική νέκρωση των χιτώνων των έξω γεννητικών οργάνων και του περινέου

Οφείλεται σε αερόβιους και αναερόβιους οργανισμούς που δρουν συνεργιστικά και προκαλούν μια προοδευτική αποφρακτική ενδαρτηρίτιδα, αγγειακή θρόμβωση και γάγγραινα.

Η επακόλουθη ισχαιμία επιτρέπει την παραπέρα προσβολή από παθογόνους μικροοργανισμούς

H αντιμετώπιση της θα πρέπει να αρχίζει όσο πιο γρήγορα γίνεται και περιλαμβάνει, γενικά μέτρα, αντιβιοτική θεραπεία και χειρουργικό καθαρισμό των νεκρών ιστών.

 1. To οξύ πρόβλημα σε μία αεριογόνο γάγγραινα δεν είναι o φυσιολογικόs ή o ήδη νεκρός ιστός, αλλά η μόλυνση η οποία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και η οποία προκαλείται από τη συνεχή παραγωγή των τοξινών.

 2. Για τούτο είναι απαραίτητο η παραγωγή, αυτή της τοξίνης να σταματήσει άμεσα

 3. Τα βακτήρια που την προκαλούν είναι αναερόβια, κάτι που σημαίνει ότι ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα με χαμηλό οξυγόνο και πεθαίνουν άμεσα σε περιβάλλον με άφθονο οξυγόνο.

 4. Το Υπερβαρικό οξυγόνο σε συνδυασμό με την αντιβιωτική θεραπεία και των χειρουργικό καθαρισμό των νεκρών ιστών, αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία στην προσπάθεια αντιμετώπισης της δύσκολης αυτής κατάστασης, αφού:

ΠλεονεκτήματαΥπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

 • Η αφθονία Οξυγόνου εντός του θαλάμου θα έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή του πολλαπλασιασμού των βακτηριδίων και κατά συνέπεια την διακοπή της παραγωγής τοξίνης

 • Διαχωρίζει τους ζωντανούς ιστούς απο τους νεκρούς , με αποτέλεσμα να απαιτούνται λιγότερο "ηρωικές" χειρουργικές επεμβάσεις.

 • Καθυστερεί την έναρξη της ή βοηθά στην αποκατάστση της σηψαιμίας που είναι συχνό φαινόμενο σε μια γαγγραινώδη κατάσταση.

 • Ενισχύει την αμυντική ικανότητα του οργανισμού καιδράση των αντιβιοτικών


 • Ενισχύει και υποστηρίζει την μετέπειτα επούλωση των τραυμάτων


 • Προκειμένου να είναι αποτελσματική, η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία θα πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατόν ποιο γρήγορα.
  Εάν είναι δυνατόν μέσα στις πρώτες 24ώρες από την έναρξη της νόσου.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού