Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

30 χρόνια εμπειρίας

Η Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (Υβο) είναι η χορήγηση Οξυγόνου, μέσω της αναπνοής, σε περιβάλλον με πίεση (P) μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής μέσα σε ειδικούς για το σκοπό τύτο, θαλάμους οι οποίοι ονομάζονται Υπερβαρικοί θάλαμοι.

Σκοπός της χορήγησης του Υπερβαρικού Οξυγόνου (Υβο) είναι η αποκατάσταση της οξυγόνωσης υποξικών περιοχών, στις οποίες η μεταφορά Οξυγόνου (Ο2), με τον συνήθη τρόπο (δηλαδή την αιμοσφαιρίνη) δεν επαρκεί για την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και κυρίως για την λειτουργία των μηχανισμών άμυνας & επούλωσης.

Η πίεση στο εσωτερικό του θαλάμου αυξάνεται με την χορήγηση σε αυτόν πεπιεσμένου αέρα, και στους ασθενείς χορηγείται Οξυγόνο μέσω ειδικής μάσκας, μύτης-στόματος ή μέσω ειδικής τέντας.

Με την εισπνοή οξυγόνου υπό πίεση, αυξάνεται ή ποσότητα του οξυγόνου που είναι διαλυμένη στο πλάσμα σε βαθμό που οι ανάγκες του οργανισμού να καλύπτονται από την ποσότητα αυτή, χωρίς να είναι αναγκαίο το οξυγόνο που μεταφέρεται από την Αιμοσφαιρίνη των Ερυθρών αιμοσφαιρίων ενώ ταυτόχρονα η πίεση του οξυγόνου αυξάνεται μέχρι και 10 φορές

Η αποκατάσταση της ποσότητας του οξυγόνου στο αίμα διαμέσου του πλάσματος, και οι μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται στην Μερική πίεση του , θα έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται δυνατή η επιλεκτική μεταφορά του σε περιοχές με κακή κυκλοφορία, είτε λόγω αγγειακών προβλημάτων (π.χ. Διαβητική μικροαγγειοπάθεια - αθηρωματικές βλάβες με μερική απόφραξη του αυλού κλπ) είτε λόγω ιστικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στην ιστική κυκλοφορία (π.χ. ιστικό οίδημα από κάκωση, έγκαυμα, σύνδρομο διαμερίσματος κλπ).

Η μεταφορά οξυγόνου σε περιοχές με κακή οξυγόνωση θα έχει σαν αποτέλεσμα τα κύτταρα να παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται έτσι ώστε να αρχίσουν να θέτουν σε λειτουργία μία σειρά από μηχανισμούς του ανθρώπινου σώματος οι οποίοι σε καταστάσεις μερικής ή ολικής απουσίας του οξυγόνου παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ή είναι ανεπαρκείς.

      

Σε γενικές γραμμές οι μηχανισμοί αυτοί είναι:

ΜΗΧΑΝΙΣΜOΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Η επούλωση ενός τραύματος εξαρτάται από το διαθέσιμο στον οργανισμό οξυγόνο και κυρίως από το διαθέσιμο στην περιοχή του τραύματος οξυγόνο, αλλά και από την Μερική πίεση που έχει στην περιοχή αυτή.
Χωρίς οξυγόνο και μάλιστα οξυγόνο με την απαραίτητη μερική πίεση(> 40Mmhg) η επούλωση είναι μακροχρόνια και πολλές φορές σχεδόν αδύνατη.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Ο αμυντικός μηχανισμός του οργανισμού (Λευκά κύτταρα) απέναντι στα μικρόβια, έχει ανάγκη από την παρουσία ικανών ποσοτήτων οξυγόνου. Σε έναν οργανισμό στον οποίο παρατηρείται μεγάλη έλλειψη οξυγόνου οι πιθανότητες επιμόλυνσης ενός τραύματος είναι πολύ πιο μεγάλες, και ακόμη μεγαλύτερη είναι οι πιθανότητες αντιμετώπισης της.
Η αποκατάσταση των επιπέδων οξυγόνου στον οργανισμό , με την χρήση του θαλάμου, θα ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την προσπάθεια αυτή.
Επιπλέον το οξυγόνο υπό πίεση, από μόνο του, προκαλεί καταστροφή σε μία εξαιρετικά επικίνδυνη ομάδα μικροβίων που είναι τα αναερόβια μικρόβια.
Τα μικρόβια αυτά αναπτύσσονται εύκολα όταν παρατηρείται μεγάλη έλλειψη οξυγόνου αλλά και καταστρέφονται εύκολα όταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ευρίσκονται εμπλουτιστεί με οξυγόνο.

ΜΗΧΑΝΙΣΜOΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς μικροκυκλοφορίας ή καταστροφής μέρους αυτής ο οργανισμός προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα τραύμα έχει ανάγκη από τον σχηματισμό νέων αγγείων.
Η υποξία που ακολουθεί πάντοτε την καταστροφή μέρους της μικροκυκλοφορίας, είναι αυτή που θα δώσει το ερέθισμα για τον σχηματισμό των νέων αγγείων.
Η συμπλήρωση όμως της διαδικασίας και η ωρίμανση των νέων αγγείων απαιτούν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου.
Σε ένα οργανισμό με έλλειψη του οξυγόνου η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρωθεί ποτέ. Το υπερβαρικό οξυγόνο και σε αυτή την περίπτωση θα δώσει στον οργανισμό το αναγκαίο οξυγόνο.

Επιπλέον των πιο πάνω το Υπερβαρικό Οξυγόνο:

ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΌ ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. (ΓΑΓΓΡΑΙΝΕΣ).

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΑ ΟΙΔΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO)

ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΕΝΔΟ / ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ) Ή ΣΤΗΝ ΕΜΒΟΛΗ ΜΕ ΑΕΡΑ.

ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΏΔΗ ΔΡΆΣΗ.

 


30 Χρόνια ιατρικής προσφοράς

Πως χορηγείται το Οξυγόνο υπό πίεση

Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη μορφή θεραπείας καλά ανεκτή από την πλειοψηφία των ασθενών άσχετα με την ηλικία αν φυσικά δεν υπάρχει κάποια από τις απόλυτες αντενδείξεις.

Όταν χορηγείται από προσοντούχο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι πολύ ασφαλής και το κυριότερο δεν παρουσιάζει απολύτως καμία παρενέργεια για τον οργανισμό.

Στο κέντρο μας διενεργείται πάντοτε κάτω από ιατρική επίβλεψη, από ειδικό ιατρό υπερβαρικής ιατρικής.

Ο χειρισμός του θαλάμου γίνεται από προσοντούχο έμπειρο χειριστή ενώ πάντοτε μέσα στον θάλαμο υπάρχει έμπειρος συνοδός ο οποίος αφενός μεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα που θα παρουσιασθεί και αφετέρου η παρουσία του δίνει στον ασθενή την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας που χρειάζεται αφού για τον κάθε ασθενή η λήψη υπερβαρικού οξυγόνου είναι μία καινούρια εμπειρία.

Επιπλέον καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας οι ασθενείς παρακολουθούνται μέσα από κάμερες και πλήρες σύστημα ενδοεπικοινωνίας από το θεράπων ιατρό της υπερβαρικής ιατρικής.

Η θεραπεία πραγματοποιείται σε έναν μεγάλο θάλαμο (θάλαμος αποσυμπίεσης), ο οποίος μοιάζει με μεγάλη καμπίνα αεροπλάνου. Ο ασθενής εισέρχεται στο εσωτερικό του θαλάμου, κάθεται σε αναπαυτική πολυθρόνα. και εισπνέει το οξυγόνο υπό πίεση μέσα από ειδική μάσκα

* Εαν η κατάσταση του ασθενούς το απαιτεί, η θεραπεία μπορεί να γίνει και σε τροχήλατα αναπηρικά καθίσματα ή και φορεία.

Τι αισθανεται καποιος κατα την διαρκεια της θεραπειας ?

Στην αρχή της θεραπείας μερικοί ασθενείς πιθανά νοιώσουν ένα αίσθημα " βουλώματος" στα αυτιά παρόμοιο που νοιώθει κάποιος όταν απογειώνεται ή προσγειώνετε με το αεροπλάνο, δηλαδή κάποια πίεση στα αυτιά.

Με την κατάλληλη τεχνική και την βοήθεια του συνοδού, στις πλείστες περιπτώσεις το αίσθημα αυτό ξεπερνιέται γρήγορα και ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί στην θεραπεία για την οποία οποία προσήλθε στο Κέντρο μας.

Στην συνέχεια οι ασθενείς μπορούν να καθίσουν αναπαυτικά στο κάθισμα τους ή αν απαιτείται να ξαπλώσουν και έχουν την δυνατότητα, να παρακολουθήσουν κάποια ταινία , να ακούσουν μουσική να διαβάσουν κάποιο βιβλίο ή απλά να κλείσουν τα μάτια και να χαλαρώσουν μέσα σε μια κλιματολιγικά άνετη ατμόσφιαρα, την οποία διασφαλίζει το κλιματιστικό του θαλάμου.

 


 

 Πόση διάρκεια έχει μια θεραπεια με Υπερβαρικο Οξυγονο;

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το είδος του θεραπευτικού σχήματα. Χρησιμοποιούνται διάφορα θεραπευτικά σχήματα ανάλογα με το περιστατικό και την βαρύτητα του. Στις πλείστες των περιπτώσεων η θεραπεία εφαρμόζεται καθημερινά 5 φορές την εβδομάδα και διαρκεί από 1 μέχρι 1.5 ώρα.

Ο συνολικός αριθμός των θεραπειών εξαρτάται από το είδος του περιστατικού και την ανταπόκριση του ασθενή στην θεραπεία.

Υπαρχουν αντενδειξεις για τη θεραπεια με υπερβαρικο οξυγονο;

Η μόνη απόλυτη αντένδειξη είναι ο πνευμοθώρακας (συγκέντρωση αέρα στον πνεύμονα).

Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός ιατρός υπερβαρικής ιατρικής θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα για τον ασθενή, και αυτός είναι αρμόδιος να αποφασίσει εάν θα πραγματοποιηθεί ή όχι η θεραπεία.

Πριν από την έναρξη της θεραπείας λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό και πραγματοποιείται η αναγκαία για κάθε περίπτωση κλινική εξέταση

Τι είδος θάλαμο διαθέτει το κέντρο μας;

Ο υπερβαρικός θάλαμος στο Κέντρο μας αποτελείται από δύο διαμερίσματα , κάτι που επιτρέπει την είσοδο και έξοδο ανά πάσα στιγμή , είτε κάποιου ασθενή που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να συνεχίσει την θεραπεία είτε του ιατρού αν αυτό απαιτηθεί.

Διαθέτει 6 συνολικά πηγές οξυγόνου κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να τυγχάνουν θεραπείας ταυτόχρονα 6 ασθενείς

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού