Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΕΣ

30 χρόνια εμπειρίας

Σαν χρόνιο ή προβληματικό ορίζεται κάθε ανοικτό τραύμα το οποίο αποτυγχάνει να προχωρήσει μέσα από την συνήθη επουλωτική διαδικασία με αποτέλεσμα η ανατομική και λειτουργική ακεραιότητας στην περιοχή του τραύματος να μην αποκαθίστανται.

Οι πλέον κοινοί παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε ανεπαρκή επούλωση ενός τραύματος είναι η Υσχαιμία και η συνεπακόλουθη Yποξία και η Λοίμωξη.

Κατά τεκμήριο όλα τα χρόνια τραύματα είναι Υποξικά.

Ο μηχανισμός της επούλωσης ενός τραύματος εξαρτάται από το διαθέσιμο στην περιοχή του τραύματος,οξυγόνο, αλλά και την πίεση που έχει το οξυγόνο αυτό στην περιοχή άσχετα με την αιτιολογία που προκάλεσε το τραύμα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΝΑ ΤΡΑΥΜΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ H/ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟ

ΓENIKOI Παράγοντες

ΤOΠΙΚΟΙ παράγοντες

Σακχαρώδης Διαβήτης

Υποξία(έλλειψη οξυγόνου)

Καρκίνος

Λοιμώξεις

Μεγάλη ηλικία

Ξένα σώματα

Θρεπτικά ελλείμματα

Αρτηριακή ανεπάρκεια

Αλκοολισμός

Φλεβική ανεπάρκεια

Ουραιμία

Τοπικές τοξίνες

Στεροειδή φάρμακα

Χημειοθεραπευτικά φάρμακα

Κάπνισμα

 
      

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της επούλωσης, και μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί απαιτούνται τεράστιες ποσότητες οξυγόνου

Η έλλειψη αυτών των ποσοτήτων οξυγόνου θα έχει σαν αποτέλεσμα το τραύμα να μην επουλώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα , με τον κίνδυνο επιμόλυνσης να γίνεται μεγαλύτερος, και όχι σπάνια, μεγάλος αριθμός αυτών των ασθενών να καταλήγουν σε χειρουργικό ακρωτηριασμό του τραυματισμένου μέλους κάτι που παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ο άλλος σημαντικός παράγοντας που δυνατόν να μην επιτρέψει σε ένα τραύμα να επουλωθεί είναι οι διάφορες μολύνσεις.

Ένα τραύμα χωρίς καλή αιμάτωση και με ελάχιστο έως καθόλου οξυγόνο αποτελεί κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη διαφόρων επικίνδυνων , πολύ συχνά ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, μικροβίων την ίδια στιγμή που η έλλειψη του πολύτιμου αυτού αερίου, δηλαδή του οξυγόνου, εξασθενίζει τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού απέναντι στην εισβολή αυτών των μικροβίων.

Οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να αφορούν τους ιστούς, δηλαδή τα μαλακά μόρια αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις τα οστά της περιοχής, και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μία εξαιρετικά, δύσκολη να αντιμετωπιστεί κατάσταση, που ονομάζεται οστεομυελίτιδα και που από μόνη της δυνατόν να οδηγήσει στο μη επιθυμητό άσχημο αποτέλεσμα που είναι ο ακρωτηριασμός αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα.

Όπως και στον μηχανισμό της επούλωσης, η καταπολέμηση των μικροβίων αλλά και η δράση ορισμένων αντιβιοτικών, απαιτούν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου.

  1. Σε ένα χρόνιο προβληματικό τραύμα η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο (HBOT), όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά επιβάλλεται, αφού τα ποσοστά επιτυχίας, ξεπερνούν το 80%.

Πλεονεκτήματα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

  • Τα σημαντικά επίπεδα υπερ-οξυγόνωσης που παρατηρούνται κατά την διάρκεια της εκθεσης στο υπερβαρικό οξυγόνου θα επιτρέψουν την αναστροφή ης τοπικής ιστικής υποξίας.


  • Η αναστροφή της υποξίας θα επιτρέψει την έναρξη της λειτουργίας, της αλυσίδας των γεγονότων που χαρακτηρίζουν μία επούλωση, όπως ..


  • Αύξηση της παραγωγής ινοβλαστών και άλλων επουλωτικών παραγόντων  • Ενίσχυση άμυνας του οργανισμού ενάντια στις λοιμώξεις.


  • Δημιουργία νέων τριχοειδών αγγείωνΕλάττωση οιδήματος και πόνου


  • Ελάττωση του οιδήματος και του πόνου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ


ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ


ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ


ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού