Πέλλαπαις 2 - 2057 - Στρόβολος
ΙΣΧΑΙΜΙΑ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΕΣ

30 χρόνια εμπειρίας

Ισχαιμία κάτω άκρων ορίζεται η μείωση ή διακοπή της ροής του αίματος στα κάτω άκρα λόγω κάποιας βλάβης ή απόφραξης στις αρτηρίες που το τροφοδοτούν. Πρόκειται για μία επικίνδυνη κατάσταση που ειδικά στα τελευταία στάδια της μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε γάγγραινα ή απώλεια του μέλους που πάσχει. Στην κριτική ισχαιμία (όταν τα κάτω άκρα δεν αιματώνονται καλά), δεν υπάρχουν συμπτώματα, παρά μόνο μετά από έντονη κόπωση. Απαιτείται άμεση παρέμβαση με Υπερβαρικό οξυγόνο για τη διάσωση του ιστού.

Αίτια

 • Χρόνια στένωση των αρτηριών των άκρων, η οποία προοδευτικά επιδεινώνεται και καταλήγει σε απόφραξη της αρτηρίας.
 • Αρτηριακή εμβολήόπου θρόμβος πηγμένου αίματος από τη καρδιά μεταφέρεται με την κυκλοφορία στα κάτω άκρα και αποφράσσει κάποια αρτηρία.
 • Θρόμβωση.Σε ήδη ανεπτυγμένη αθηρωματική πλάκα μιας αρτηρίας των κάτω άκρων αναπτύσσεται πάνω της θρόμβος, ο οποίος την αποφράσσει 100%.
 • Τραυματισμός.
 • Σύνδρομο διαμερίσματος.
      

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Προοδευτικά αυξανόμενο πόνο στο πάσχον σκέλος κατά τη βάδιση ο οποίος επιδεινώνεται ακόμα και σε λίγα μέτρα βάδισης,
 • Πόνος κατά την κατάκλιση
 • Αδυναμία και
 • Αίσθημα ψυχρότητας στο πάσχον μέλος,
 • Ατροφία,
 • Πιθανή γάγγραινα δακτύλων ή πτέρνας.

Σε περιπτώσεις οξείας ισχαιμίας, αιφνίδια και προοδευτική απώλεια της αισθητικότητας και της κινητικότητας του πάσχοντος σκέλους.

Διαχείριση και αντιμετώπιση οξείας ισχαιμίας

Η διαχείριση και αντιμετώπιση της οξείας ισχαιμίας είναι σαφώς πρόκληση για τον αγγειοχειρουργό. Αρχικά, ο αγγειοχειρουργός θα πρέπει να αξιολογήσει την βαρύτητα της οξείας ισχαιμίας και να προσδιορίσει την εάν η ισχαιμία είναι θρομβωτικής ή εμβολικής αιτιολογίας και ανάλογα να αντιμετωπίσει την έλλειψη αιμάτωσης του άκρου.

 1. Η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία κατέχει ακρογωνιαία συμπληρωματική θεραπεία στη βασική αντιμετώπιση της νόσου. ειδικά όπου δεν ενδείκνυνται η αγγειουρχική παρέμβαση, και στις ποιο κάτω περιπτώσεις

 2. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει άμεση και συνεχή συνεργασία με τον αγγειοχειρουργό του ασθενούς.

Πλεονεκτήματα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

Κριτική Ισχαιμία

Είναι μια επείγουσα κατάσταση και όπου δεν ενδείκνυνται η αγγειουρχική παρέμβαση, η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα προκειμένου να

 • Εξασφαλίσει την οξυγόνωση των ισχαιμικών ιστών


 • Δημιουργήσει νέα τριχοειδή αγγεία, με την πρόοδό των θεραπειών, αποκαθιστώντας την αιμάτωσηΔιαλείπουσα Χωλότητα ( Βάδιση με Πόνο)

Στην περίπτωση αυτή περιορίζεται η βάδιση και προκαλείται αναγκαστική στάση λόγω πόνου και αδυναμίας του/των κάτω άκρων ακόμα και σε λίγα μέτρα.

Η θεραπεία με Υπερβαρικό οξυγόνο:

 • Δημιουργήσει νέα τριχοειδή αγγεία


 • Εξασφαλίζει πλουσιότερο παράπλευρο αγγειακό δίκτυο

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού