Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΟΞΕΙΑ
ΚΩΦΩΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΕΣ

30 χρόνια εμπειρίας

Η νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, ή η κώφωση που σχετίζεται με τα νεύρα, είναι μια ξαφνική ή γρήγορα προοδευτική απώλεια της ακοής που σχετίζεται με προβλήματα στο εσωτερικό αυτί, κυρίως τον κοχλία, και τα νεύρα που συνδέουν το αυτί με τον εγκέφαλο.

Σαν ξαφνική απώλεια ακοής ορίζεται η μείωση στην ένταση του ήχου μεγαλύτερη από 30 dB (ντεσιμπέλ) σε τρεις συνδεδεμένες συχνότητες και για μια περίοδο 72 ωρών.

Παρουσιάζεται σε έναν κατά τα άλλα υγιή άτομο χωρίς να υπάρχουν άμεσοι αιτιολογικοί παράγοντες.

ΗΟι έρευνες έχουν επιβεβαιώσει μια ισχυρή συσχέτιση με κυκλοφορικά προβλήματα ή την έλλειψη οξυγόνου στο εσωτερικό αυτί.

Άλλες πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν την κληρονομικότητα, τις ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις, διάφορες τοξίνες, όγκους, την κακή διατροφή, ένα τραυματισμό, πιθανές διαταραχές του νευρικού συστήματος, και τέλος την έκθεση σε δυνατό θόρυβο.

Περίπου 20 ανά 100.000 άτομα ετησίως δυνατόν να εκδηλώσουν νευροαισθητήρια απώλεια ακοής. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (9 στους 10) περιλαμβάνει μόνο ένα αυτί.

Η απώλεια της ακοής συχνά συνοδεύεται από ζάλη ή κουδούνισμα στα αυτιά (εμβοές).

      

Πολλοί ασθενείς θα ανακάμψουν χωρίς θεραπεία, αλλά η ταχεία ιατρική φροντίδα αυξάνει τις πιθανότητες για μερική ή πλήρη αποκατάσταση της ακοής.

Όποια και αν είναι η αιτία το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή οιδήματος και η ελάττωση της αρτηριακής παροχής στον κοχλία.

Η παρατήρηση ότι η οξεία κυκλοφοριακή ανεπάρκεια είναι η κυριότερη αιτία έχει οδηγήσει στη ανάπτυξη πολλών θεραπευτικών στρατηγικών που έχουν σαν σκοπό την βελτίωση της κυκλοφορίας στον κοχλία.

Η σημερινή θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει την χορήγηση βελτιωτικών της κυκλοφορίας, όπως , στεροειδή , δεξτράνες , ηπαρίνης , κινάσες, βιταμίνες και τέλος την χορήγηση φαρμάκων ενάντια στους ιούς.

Αν και έχουν γίνει πολλές μελέτες εν τούτοις καμία κατηγορία φαρμάκων και καμία θεραπευτική προσέγγιση δεν φαίνεται να υπερέχει.

Σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα της θεραπείας φαίνεται να διαδραματίζουν ο χρόνος έναρξης της θεραπείας, η ηλικία του ασθενή , ο τύπος της ακοομετρικής καμπύλης, η συνύπαρξη ιλίγγου και η απώλεια ακοής στο άλλο αυτί.

 1. Η χρήση του Υπερβαρικού οξυγόνου στην οξεία κώφωση έχει να επιδείξει θεαματικά αποτελέσματα ,με το ποσοστό των ασθενών που έχουν επανακτήσει την ακοή τους, είτε πλήρη , είτε σε μεγάλο βαθμό, να ξεπερνά το 90% .

 2. Έστω και αν ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών (65%) θα ανακτήσει την ακοή του αυτόματα , τα θεαματικά αποτελέσματα του Υπερβαρικού οξυγόνου σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα της κλασσικής αντιμετώπισης , επιβάλουν τη χρήση του προκειμένου οι πιθανότητες επανάκτησης της ακοής, να γίνουν πολύ μεγαλύτερες.

 3. Μία σημαντική παράμετρο, είναι ο χρόνος έναρξης της θεραπείας.

 4. Οι ασθενείς με μέτρια ή ακόμη και σοβαρή απώλεια ακοής, ISSHL (= 41 dB) που παρουσιάζονται για θεραπεία εντός 14 ημερών από την εμφάνιση συμπτωμάτων παρουσιάζουν τα καλυτερα αποτελέσματα

Πλεονεκτήματα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

  Ο κοχλίας και οι δομές μέσα σε αυτόν απαιτούν υψηλή παροχή οξυγόνου.

  Η οξυγόνωση των ιστών αυτών μέσα στον κοχλία γίνεται μέσω της διάχυσης οξυγόνου από τα κοχλιακά τριχοειδή δίκτυα της περίλεμφου.

  Σε ασθενείς με Οξεία νευροαισθητήρια κώφωση η τάση του οξυγόνου στην περίλεμφο μειώνεται σημαντικά με αποτέλεσμα την διαταραχή του όλου μηχανισμού αντίληψης της ακοής.

  Για να επιτευχθεί μια σταθερή αύξηση του περιεχομένου οξυγόνου στη περίλεμφο , η διαφορά συγκέντρωσης του οξυγόνου ανάμεσα στις αρτηρίες , που τροφοδοτούν το αυτί, και την περίλεμφο πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλή.

 • Αυτή η εξαιρετικά, αναγκαία, υψηλή διαφορά στην συγκέντρωση του οξυγόνου μπορεί να αποκατασταθεί, μόνο, με την αναπνοή οξυγόνου υπό πίεση.

 • Η συνιστώμενη θεραπεία : 100% O2 σε πιέσεις 2,0 έως 2,5 απόλυτες ατμόσφαιρες για 90 λεπτά καθημερινά για 10 έως 20 θεραπείες.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού