Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ
ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΕΣ

30 χρόνια εμπειρίας

Σαν οστεομυελίτιδα ορίζεται η φλεγμονή του οστού, που οφείλεται σε λοίμωξη, κυρίως από βακτήρια και σπανιότερα από άλλα μικρόβια.

Αποτελεί σοβαρή πάθηση με κίνδυνο υποτροπών, χειρότερος των οποίων είναι ο ακρωτηριασμός, όταν δεν παρέχεται η κατάλληλη και ολοκληρωμένη θεραπευτική αγωγή.

Η συνήθης θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας οστεομυελίτιδας περιλαμβάνει την χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτικών, την ριζική ευρεία αφαίρεση τού τμήματος τού οστού που πάσχει καθώς και των γύρω ιστών και τού δέρματος, και τους μετέπειτα συχνούς χειρουργικούς καθαρισμούς

      

Ο όρος Επίμονη ή Υποτροπιάζουσα οστεομυελίτιδα χρησιμοποιείται για τις μολύνσεις εκείνες οι οποίες παρά την θεραπευτική αγωγή (αντιβιοτικά , χειρουργικοί καθαρισμοί , θρεπτική υποστήριξη του ασθενή) επιμένουν για περισσότερο απο 6 μήνες.

Στις πλείστες από αυτές τις περιπτώσεις ή φτωχή αιμάτωση και η μικρή ή μεγάλη απουσία οξυγόνου, στην προβληματική περιοχή, είναι εμφανής, αποτελεί την πρώτη αιτία μη πρόδου και για τούτο επιβάλλεται η, όσον το δυνατόν ποιο σύντομη, προσθήκη του Υπερβαρικού Οξυγόνου στο θεραπευτικό πρωτόκολλο.


 1. Η σημαντική παράμετρος που καθορίζει την έκβαση μίας οστεομυελίτιδας είναι η Μερική πίεση του οξυγόνου μέσα στο μολυσμένο οστό

 2. Σε όλες τις χρόνιες οστεομυελίτιδες η πίεση αυτή είναι κατά τεκμήριο ελαττωμένη

 3. Προκειμένου το περιστατικό να έχει μια καλή πρόγνωση και έκβαση, η πίεση αυτή θα πρέπει να αυξηθεί και σε πολλές περιπτώσεις να αυξηθεί πάνω από το φυσιολογικό, κάτι, που μόνο η αναπνοή οξυγόνου υπό πίεση μπορεί να καταφέρει.

 4. Η Αναστροφή της υποξίας μέσα στο μολυσμένο οστό θα επιφέρει ένα αριθμό πλεονεκτημάτων , που είναι :

ΠλεονεκτήματαΥπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

 • Αναστροφή υποξίας

  Αύξηση Μερικών πιέσεων οξυγόνου

 • Αντιμικροβιακή δράση

  Καταστρέφει ή εμποδίζει την ανάπτυξη των μικροβίων εκείνων που αναπτύσσονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου (αναερόβια μικρόβια)

  Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό ορισμένων ειδών αερόβιων μικροβίων

  Παρέχει το απαραίτητο οξυγόνο στους μηχανισμούς άμυνας των λευκών αιμοσφαιρίων για να «σκοτώσουν» τα μικρόβια.

  Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών.

Έχοντας υπόψη τα ευεργετήματα αυτά , από την χρήση του Υπερβαρικού οξυγόνου η στρατηγική αντιμετώπισης μίας επίμονης η υποτρπιάζουσας οστεομυελίτιδος , θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία στάδια.

Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (10 -15 συνεδρίες)σε συνδυασμό με αντιβιωτική αγωγή

Χειρουργικός καθαρισμός του οστού

Συνέχιση της Υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας σε συνδυασμό με την αντιβίωση για περαιτέρω 20 - 25 θεραπείες.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού