Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

  1. Ασθενής 63 χρονών, διαβητικός, ο οποίος μετά από μικρό τραυματισμό, στην πελματιαάια περιοχή του αριστερού ποδιού, παρουσίασε μικροβιακή φλεγμονή που κατέληξε σε γάγγραινα.

  2. Εγινε εκτατεμένος χειρουργικός καθαρισμός, στην Χειρουργική κλινική, το Γ.Ν. Λάρνακας και απεστάληκε στο κέντρο μας, προκειμένου να ετοιμαστεί το έδαφος για κλείσιμο της πληγής με μόσχευμα.

  3. Με 40 καθημερινές συνεδρίες, καθημερινές αλλαγές και καθαρισμούς, το τραύμα επουλώθηκε, σε πρώτη φάση, δίχως να απαιτηθεί περαιτέρω χειρουργική παρέμβαση


ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

  1. Ασθενής 55 χρονών, διαβητικός, ο οποίος μετά από μικρό τραυματισμό, του αριστερού ποδιού, παρουσίασε μικροβιακή φλεγμονή που κατέληξε σε γάγγραινα του 3ου δακτύλου και την περιοχή κάτω από αυτό

  2. Εγινε εκτατεμένος χειρουργικός καθαρισμός, στην Χειρουργική κλινική, το Γ.Ν. Λευκωσίας και απεστάληκε στο κέντρο μας.

  3. Μετά από 40 καθημερινές συνεδρίες, καθημερινές αλλαγές και καθαρισμούς, το τραύμα επουλώθηκε, σε πρώτη φάση, δίχως να απαιτηθεί περαιτέρω χειρουργική παρέμβαση


ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ


ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού