Πελλαπαις 2 - 2057 Στρόβολος - Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΚΡΗΜΝΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΕΣ

30 χρόνια εμπειρίας

Ένα μόσχευμα είναι ένα κομμάτι δέρματος που μεταμοσχεύεται σε μια σύνθετη πληγή.

Ο κρημνός περιλαμβάνει δέρμα και βαθύτερους ιστούς, ενώ μερικές φορές μπορεί να περιλαμβάνει μυς, αιμοφόρα αγγεία και οστά.

Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους τα μοσχεύματα και οι κρημνοί απαιτούν η πληγή να έχει ένα υγιές και καλά οξυγονωμένο υπόστρωμα .

Η επιτυχία μπορεί να διακυβευτεί από:

 • Μία ακατάλληλα προετοιμασμένη θέση μεταμόσχευσης

 • Την κακή κυκλοφορική κατάσταση του ασθενούς

 • Την χρήση ακτινοθεραπείας ή άλλους ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

Ένα μόσχευμα όταν τοποθετηθεί δεν θα προσλάβει οξυγόνο παρά μόνο όταν μέσα σε αυτό δημιουργηθούν τριχοειδή αγγεία..

Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 2 με 3 ημέρες.

      

Εάν η δημιουργία αυτών των τριχοειδών δεν γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα είναι πολύ πιθανό το μόσχευμα να μην επιβιώσει.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση του Υπερβαρικού οξυγόνου αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης αφού αφενός θα τα τροφοδοτήσει με το αναγκαίο για επιβίωση Ο2 και αφετέρου θα συμβάλει στην πιο γρήγορη ανάπτυξη των τριχοειδών, δηλαδή των αγγείων που θα τα τροφοδοτήσει με θρεπτικές ουσίες.

Επιπλέον το Ηβο είναι σε θέση να ελαττώσει το οίδημα αλλά και να ελαττώσει τους κίνδυνους από την επαναιμάτωση των μοσχευμάτων που συχνά θέτουν σε κίνδυνο ένα μόσχευμα.

Η χρήση του ΗΒΟ θα πρέπει να αρχίζει με τις πρώτες ενδείξεις ότι το μόσχευμα κινδυνεύει να μην επιβιώσει.

Σε ασθενείς που η γενική ή τοπική τους κατάσταση (Ανοσο-κατασταλμένοι ασθενείς) προκαλεί αμφιβολίες για την επιτυχία ενός μοσχεύματος , η χρήση του Υβ οξυγόνου προ-εγχειρητικά θα οδηγήσει στην προετοιμασία του αναγκαίου υποστρώματος έτσι που οι πιθανότητες αποτυχίας να ελαττωθούν όσο γίνεται.

 1. Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (HBOT) χρησιμοποιείται τόσο για την προετοιμασία του υποστρώματος του τραύματος, πριν από τη μεταμόσχευση, όσο και για την υποβοήθηση της επούλωσης μετά από την μεταμόσχευση.

 2. Το οξυγόνο υπό πίεση(HbO2) είναι σε θέση να προλάβει την νέκρωση και να διατηρήσει ένα προβληματικό μόσχευμα.

 3. Δέν ειναι αναγκαίο και ουτε συστήνεται για μη προβληματικά μοσχεύματα και κρημνούς

Πλεονεκτήματα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

 • Παροχή αναγκαίων ποσοτήτων οξυγόνου

  Διατήρηση μοσχευμάτων και κρημνών μέχρι να αποκτήσουv την δική τους κυκλοφορία

 • Επιτάχυνση δηmιουργίας νέων αγγείων (Αγγειογένεση)


 • Καταπολέμηση οιδήματος

  Βελτίωση μικροκυκλοφορίας

 • Ενίσχυση και επιτάχυνση της επούλωσης

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κλείστε το ραντεβού σας και συζητήστε το πρόβλημα σας με τους ειδικούς μας
Αίτηση Ραντεβού